Poručivanje i garantni uslovi

KAKO PORUČITI

Naš celokupan prodajni asortiman se može poručiti preko naše internet prodavnice , preko particija Autorska kolekcija tapeta i ROLO zavesa, Autorske Fotografije, Materijal za štampu, Naša Galerija  i odgovarajućih podkategorija, time što ćete slediti uputstva i dalje korake koji Vas vode do Vaše korpe..

PRODAJNE CENE SU sa uračunatim PDV-om..!

Da biste mogli da poručite robu, i da bismo mogli da pripremimo odgovarajuće komercijalne dokumente  (predračun, račun ili otpremnica),  prilikom prve porudžbine potrebni su nam Vaši identifikacioni podaci (za pravno lice: naziv pravnog subjekta, adresa, ime i prezime osobe za kontakt, telefon, e –mail adresa, PIB i matični broj). Podaci nikada neće biti zloupotrebljeni jer se staramoe o privatnosti vaših podataka.
Koristimo priliku da napomenemo da niste u obavezi da registrujete Vaš korisnički nalog kroz stranicu LOGIN/REGISTER , iako bi nas radovalo da to i učinite,  jer bi korišćenje pomenutog servisa i evidentiranje porudžbine bilo i Vama od koristi.
KUPOVINA BEZ POREZA NA DODATU VREDNOST – TAX FREE KUPOVINA
Ambasade, diplomatsko –konzularna predstavništva , kao i sve druge internacionalne organizacije koje imaju mogućnost i pravo nabavke robe i usluga bez obračunavanja PDV-a, molimo da  prilikom porudžbine dostave sledeća dokumenta:

  • SN PDV obrazac overen od strane Ambasade, diplomatsko –konzularnog predstavništva  i svih drugih internacionalnih organizacija.
  • Diplomatski protokol I spisak ovlaštenih osoba za kupovinu robe

ili

  • PPO-PDV obrazac overen od strane Poreske uprave i međunarodne organizacije.

Da bi se realizovala kupovina bez PDV –a neophodno je da se dostavi odgovarajuća potvrdu kojom se kupac oslobađa PDV-a (SNPDV ili PPO-PDV obrazac) za predmetnu kupovinu. U tom slučaju naša faktura će biti izdata bez PDV-a uz napomenu po kom je osnovu kupac oslobođen plaćanja istog.

Pre same isporuke , a odmah nakon porudžbine, neophodno da se dostavi original ili scan obrazaca SNPDV ili PPO-PDV.

GARANTNI USLOVI

FILIPA  garantuje za kvalitet isporučenih proizvoda. Obavezujemo se da ćemo , ukoliko postoji bilo kakva nefunkcionalnost  proizvoda  ili potencijalni nesporazum u razumevanju specifikacije i svojstva proizvoda, isti zameniti ili vratiti novac.Uslov za zamenu ili povraćaj novca je da se proizvod vrati nekorišćen u originalnom komercialnom pakovanju.Istovremeno , iako se trudimo da budemo konkretniji i precizniji , ne garantujemo da su svi opisi i prikazi proizvoda potpuno odgovarajući.