Uputstvo za pripremu zida i montažu tapeta

 1. Naše tapete namenjene su unutrašnjim zidovima i tavanicama. Površinu na koju se lepe tapete potrebno je pažljivo pripremiti:
  uklonite stare tapete koristeći vodu i sapun (možete izmešati vodu i tečni sapun u boci
  sa raspršivačem);
 2. Ukoliko na zidu ima ostataka stare boje koja se ljušti – uklonite ih;
 3. Uklonite neravnine sa zida (tapete će uspešno pokriti manje nepravilnosti);
 4. Pre početka montaže tapeta, zid treba da je suv;
 5. Tokom montaže se preporučuje upotreba mekanih (najbolje pamučnih) zaštitnih rukavica;
 6. Delove tapeta – panele, potopite u vodu kako bi se aktivirao lepak. Vodite računa da cela
  površina pod lepkom bude potopljena.
 7. Zalepite tapete.